Be Renewable е инициатива, която подкрепя стратегията за устойчиво бъдеще на България, насърчавайки производството на енергия от възобновяеми източници и кариерното развитие в тази област. В партньорство между Сдружение „Соларна Академия България“ и M3 Communications Group, Inc., инициативата провежда ключови събития в страната, на които събира както ключови фигури от правителството, образованието и частния сектор, така и браншови експерти, иноватори и млади таланти от ВЕИ индустрията. Нашата цел е ясна: да постигнем енергийните и климатичните цели на ЕС до 2030 г., като вдъхновяваме и мотивираме всички да се включат в тази мисия за по-устойчиво бъдеще.